Ciutadella‎ > ‎

Tutories de Batxillerat

Ensenyaments adscrits a l'IES Joan Ramis i RamisLa matrícula al BAD s'ha de formalitzar a l'IES Joan Ramis i Ramis i al CEPA Ciutadella. (Per a més informació podeu acudir a la direcció del CEPA Ciutadella)

Les assignatures:

  • Llengua castellana i literatura I
  • Llengua catalana i literatura I
  • Llengua estrangera I, anglès
  • Història d'Espanya
  • Història de la filosofia
  • Llengua castellana i literatura II
  • Llengua catalana i literatura IILlengua estrangera II, anglès
  • GeografiaMatemàtiques aplicades a les ciències socials II

són les comunes a totes les modalitats i alguna de modalitat que anam ofertant cada curs. 


Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

De 18 a 20h


Anglès 2
De 20 a 22h

Història d'Espanya

Català 2

Castellà 2

Filosofia 2

Castellà 1

Anglès 1


Català 1