El centre2

L'Escola d'Adults de Ciutadella (CEPA CIUTADELLA) és un centre públic depenent de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. Rep el suport del Consell Insular de Menorca i dels Ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Mercadal i Es Migjon Gran.

El centre és territorial i comprèn les actuacions de Ciutadella, Ferreries, Mercadal i Es Migjorn Gran.
façana de l'escola d'adults de ciutadella

Comments